Ludiek


    Deurningerstraat 11, 7571 BA Oldenzaal / Tel: 0541-299830 / [email protected]

Klankmassage


Wat kan klankmassage doen?

Bij de Peter Hess-klankmassage gaat het om een zeer werkzame ontspanningsmethode waarbij de klanken op het geklede lichaam worden geplaatst en door zacht aanslaan in trilling worden gebracht.

In de klank-Ontspanning kunnen lichaam, geest en ziel de door zorgen en onzekerheid verzamelde alledaagse stress,loslaten waardoor een nieuwe, vrije, zekere en stabiele basis voor de ontwikkeling van zelfhelende krachten ontstaat.


Het basisidee van de Peter Hess-Klankmassage

Aan de klankmassage ligt oeroude kennis over de wering van klanken ten grondslag, die al 5000 jaar geleden in de vedische heelkunde in India werd gebruikt. Volgens oosterse voorstelling is de mens uit klank ontstaan, en ís dus klank.


Ieder mens is door zijn eigen individuele klank binnen zijn persoonlijkheidsstructuur bestempeld.

Wanneer die mens met zichzelf en zijn omgeving in harmonie is, dan voelt hij zich sterk, kan zijn leven vrij en zelf vormgeven, voelt zich gelukkig en is gezond.

Er zijn echter oneindig veel factoren die tijdens opvoeding, school en in het beroep, in de dagelijkse overlevingsstrijd invloed hebben en deze grondharmonie door stress bedreigen en ons vanuit evenwicht in disharmoniebrengen. Daardoor raken we verzwakt en zijn vatbaar voor ziekten.


Het verloop van een klankmassage

Na een informatief intakegesprek worden boventoonrijke klankschalen op het lichaam van de cliënt geplaatst en zacht aangeslagen. De typische frequentiebereiken van de verschillende schalen spreken bepaalde lichaamsgebieden bijzonder goed aan. De harmonische klanken kalmeren lichaam en geest. De fijne vibraties, die van de klinkende en daarmee trillende klankschalen uitgaan, breiden zich verder en verder in het lichaam uit. Snel ontstaat een weldoende ontspanning. Gevoelens van zekerheid en geborgenheid komen op – ideale voorwaarden voor regeneratie, bevordering van de gezondheid, voor probleemoplossing en leren. Een afsluitend nagesprek geeft de cliënt de mogelijkheid, zijn/haar ervaringen mee te delen. Zo worden waardevolle ervaringen uit de klankontspanning bewust en kunnen aandachtspunten voor de volgende klankmassage worden besproken en genoteerd.


De belangrijkste ervaringskenmerken

De Peter Hess-klankmassage

  •  biedt een omvangrijk Klankaanbod door de veelvuldige boventoonrijke, harmonische en natuurlijke klanken van de 

      klankschalen;

  •  maakt een diepe ontspanning mogelijk, omdat klank het oorspronkelijke vertrouwen van mensen aanspreekt en mm

      daardoor de bereidheid vormt om los te laten;

  •  harmoniseert iedere afzonderlijke lichaamscel zacht door klanken;
  •  kan de gezondheid bevorderen, de lichaamswaarneming verbeteren en de herkenning en het gebruik van de eigen

      hulpbronnen ondersteunen;

  •  maakt positieve beïnvloeding van zelfbewustzijn, creativiteit en scheppingskracht mogelijk
  •  werkt in totale zin regenererend en vitaliserend in op lichaam, geest en ziel.


De Peter Hess-Klankmassage bevordert en sterkt het 'gezonde' in mensen. Zij heeft niet als doel om duidelijke lichamelijke of psychische problemen te behandelen.


De Peter Hess-Klankmassage vervangt géén vak-medische of therapeutische behandeling. Voor de behandeling van lichamelijke en psychische problemen is de arts, specialist of psychotherapeut bevoegd.

Keuzemenu


30 minuten: verkorte klankmassage (incl. voor- en nagesprek)

60 minuten: totale klankmassage(incl. voor- en nagesprek) Aanrader!
€ 25,00

€ 40,00